• Вы находитесь здесь:

  • Главная
  • Методична робота

2020-2021 уч. год

ПЛАН РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

№ з/п Зміст роботи Форми роботи Відповідальний
І Засідання (30 серпня) Тема:Планування роботи МО вчителів іноземної мови на 2020 – 2021 навчальний рік в умовах поширення коронавірусної хвороби ( COVID-19). Шляхи підвищення сучасного уроку англійської мови. Мета:Провести детальний аналіз роботи МО за минулий рік; розглянути перспективи подальшої професійної діяльності вчителів; визначити шляхи подальшого підвищення професійної компетентності педагогів. План: 1. Аналіз роботи м / о вчителів англійської мови за минулий 2019 – 2020н.р. 2. Науково-методичне забезпечення викладання іноземної мови на 2020 – 2021 .р. 3. Діагностика результатів успішності за попередній навч.рік. 4. Обговорення нового Державного стандарту та інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення іноземної мови в початковій та старшій школі у 2020 – 2021 н.р. з урахуванням сучасних вимог. 5. Особливості організації та планування навчального процесу в 1 та 5-х класах за новими програмами. 6. Інструкції з ведення класного журналу учнів 1 – 4 та 5- 11 класів Загальноосвітніх навчальних закладів. 7. Огляд новинок методичної літератури. Звіт Інформація Повідомлення «Круглий стіл» Інформація Інформація Бібліографічний огляд періодики Генова Г.М. . Генова Г.М. Члени МО Владінова М.Г. Генова Г.М. Члени МО
ІІ Засідання (жовтень) Тема: Шляхи формування та удосконалення професійної компетенції вчителя. Мета:Визначити оптимальні засоби, методи і форми взаємодії вчителя та учня, наведені на формування компетентного учня. План: 1. Диференційовані завдання, як засіб активізації самостійної діяльності учнів на середньому і старшому етапах навчання іноземної мови. 2. Обговорення проведених у серпні та жовтні відкритих уроків і взаємовідвідування. 3. Проектне навчання на уроках англійської мови як спосіб творчого розвитку учнів. 4. Впровадження інформаційних технологій в поурочну і позакласну роботу при навчанні англійської мови. 5. Підготовка і участь учнів у ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови. 6. Підготовка учнів 5 та 10-х класів до проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в початковій та основній школі. 7. Огляд новинок методичної літератури. Доповідь Обговорення Доповідь Доповідь Обговорення Обговорення Бібліографічний огляд періодики Члени МО Владінова М.Г. Генова Г.М. Члени МО Члени МО Члени МО
ІІІ Засідання (січень) Тема: Міцні знання – гарантія успіху в отриманні освіти. Треба навчати якісно та професійно. Мета: Підвищення науково-методичного рівня професійної компетентності педагогів. Залучення вчителів до вивчення та аналізу сучасних педагогічних методик. План: 1. Розвиток англомовних комунікативних компетенцій учнів з використанням творчих завдань. Лексичні ігри на уроках англійської мови. 2. Підготовка та проведення «Тижня англійської мови». 3. Обмін досвідом за підсумками взаємоперевірки зошитів та словників. 4. Практична частина. Обговорення відкритого уроку у 6-А класі. 5. Практичний семінар для вчителів школи «Вимоги до сучасного уроку англійської мови в старших класах. Технологія підготовки до Зовнішнього тестування». 6. Практична частина: обговорення відкритого уроку для вчителів школи. 7. Активні форми навчання. Досвід проведення нестандартних уроків «Рольова гра, дискусія, бесіда з тематичних малюнків, як засіб розвитку комунікативної діяльності молодших учнів» 8. Експрес-інформація. Доповідь Обговорення Обговорення Обговорення «Круглий стіл» Обговорення Доповідь Бібліографічний огляд періодики Всі члени МО Владінова М.Г. Генова Г.М. Генова Г.М. Генова Г.М.
ІV Засідання (березень) Тема:Позакласна робота з учнями – шлях підвищення інтересу учнів до вивчення іноземної мови. Мета: Удосконалити методики організації позакласної роботи; створити умови для успішної діяльності вчителя та учня в організації позакласної роботи. План: 1.Форми позакласної роботи з іноземної мови. Формування в учнів інтересу до участі в позакласних закладах з іноземної мови. 2.Організація повторення вивченого матеріалу та підготовка до підсумкових контрольних робіт та ДПА. 3.Підвишення самостійності та активності учнів на уроках іноземної мови з використанням інформаційних технологій. 4. Ігрові технології як головний фактор успішності в навчанні іноземної мови в початковій школі. 5. Забезпечення міжпредметних зв’язків як умова успішного оволодіння іноземною мовою. 6. Звіти вчителів які атестуються. 7. Огляд новинок методичної літератури. Доповідь Доповідь Доповідь Доповідь Доповідь Інформація Бібліографічний огляд періодики Генова Г.М. Іогова В.М. Владінова М.Г. Владінова М.Г. Члени МО
V Засідання (червень) Тема:Підсумки роботи МО вчителів іноземної мови за 2020 – 2021 авчальний рік. Мета:Проаналізувати роботу МО за 2020 – 2021 рік та розробити перспективні завдання на наступний рік. План: 1.Аналіз роботи МО за навчальний рік та вироблення перспективних завдань роботи шкільного МО вчителів іноземної мови. 2.Аналіз виконання навчальних програм з іноземної мови та роботи гуртків. 3.Обговорення ходу підготовки до ЗНО. Шляхи подолання проблем. 4. Обговорення підсумків річних контрольних робіт. 5. Складання звіту про роботу МО та результативність діяльності вчителів у навчальному році. 6. Обговорення пропозицій з планування та корекції планів самоосвіти, членів МО вчителів англійської мови на наступний рік. Анкетування, аналіз Звіт вчителів Обговорення Обговорення Звіт, обговорення Звіт, обговорення Генова Г.М. Генова Г.М. Владинова М.Г. Члени МО Члени МО Члени МО

ПЛАН РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Зміст роботи Форма роботи Відповідальний
І засідання (30 серпня) Тема: аналіз роботи методичного об'єднання за 2019 – 2020 авчальний рік, планування на 2020 – 2021 навчальний, в умовах поширення коронавірусної хвороби ( COVID-19) та визначення шляхів подальшого підвищення професійного рівня та професійної компетенції вчителів. Мета: провести детальний аналіз роботи методичного об'єднання вчителів математики, фізики, інформатики та трудового навчання; розглянути перспективний план професійної діяльності вчителів, обговорити особливості планування та реалізації питань викладання курсів «математика», «фізика», «інформатика» та «трудове навчання»; визначити шляхи подальшого підвищення професійного рівня та професійної компетенції вчитель. План: 1.Аналіз роботи МО вчителів математики, фізики та інформатики за 2019 – 2020 авчальний рік. 2. Планування роботи на2020 – 2021 навчальний рік. 3. Програмно-методичне забезпечення курсів «математика», «фізика», «інформатика», «трудове навчання». 4. Прогнозування рівня навчання та підвищення якості математичної освіти. 5. Обговорення нового Державного стандарту та інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2019/2020 н.р. з урахуванням сучасних вимог. 6.Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2020 – 2021 авчальний рік. 7.Експресс-інформація 8.Домашнее завдання: впровадження комп'ютерних технологій. Доповідь Обговорення Інформація «Круглий стіл» Доповідь Обговорення Огляд новинок наукових видань Інформація Члени МО Члени МО Шишман О.М. Члени МО Члени МО Члени МО
ІІ засідання (22 жовтня) Тема: компетентнісний підхід до навчання учнів в системі особистісно-орієнтованого навчання. Мета: виявити оптимальні способи, методи і форми взаємин вчителя й учня, які сприяють розкриттю здібностей учнів, формування особистості. План: 1.Формування ключових компетенції в навчанні. Моніторинг знань і вмінь учнів, як шлях підвищення педагогічної майстерності вчителя. 2. Відкритий урок у 6 класі на тему: «Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками», 11 кл. «Показникові рівняння і нерівностей». 3.Обговорення уроку. 4. Моніторинг знань і вмінь учнів, як шлях підвищення педагогічної майстерності вчителя. 5. Підготовка учнів 5 та 10 класів до проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі. 6.Організація роботи з обдарованими дітьми: успіхи і проблеми. 7.О рівні володіння сучасними формами і методами активізації навчальної діяльності учнів. Стан тематичного обліку знань з математики. Якість перевірки домашніх завдань з математики, фізики. 8. Експрес-інформація по темі семінару. Доповідь Обговорення Доповідь Доповідь Доповідь Доповідь Обговорення Шишман О.М. Члени МО Терпан Т.В. Терпан Т.В. Терпан Т.В. Терпан Т.В. Члени МО
III засідання (25 грудня) Тема: активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках і позаурочний час. Мета: виявити оптимальні способи, методи і форми підвищення пізнавального інтересу учнів і формування практичних навичок на уроках природничо-математичного циклу. План: 1. Створення ситуації успіху на уроках за допомогою інноваційних технологій. 2. Формування навиків самостійної роботи учнів на різних етапах уроку. 3. Використання комп'ютерних технологій на заняттях з конструювання одягу. 4. Робота над інтелектуальним розвитком учнів на уроках. 5. Обговорення відкритих уроків з інформатики «Рішення економічних задач на уроках інформатики» (Переверзєв М.В.), трудового навчання «Обробка пояса і верхнього зрізу спідниці» (Владінова М.Г.), «Технічне конструювання «Прямокутне проектування» (Браїла Є.М.), 6.Формування практичних навичок на уроках трудового навчання. 7. Домашнє завдання: активні форми проведення тематичного оцінювання учнів в старших класах. Доповідь Доповідь Доповідь Обговорення Обговорення Обговорення Інформація Селецка Л.І. Владінова М.Г. Члени МО Члени МО Члени МО
ІV засідання (18 березня) Тема: сучасний урок математики в системі особистісно-орієнтованого навчання. Мета: виявити передовий досвід вчителів і визначити шляхи його впровадження. План: 1. Методи активізації пізнавальної діяльності на уроках. 2.Моделювання уроків з використанням методів активізації пізнавальної діяльності. 3. Формування умінь самостійної роботи з підручником, науковою літературою та електронною бібліотекою. 4. Про впровадження принципу індивідуалізації та диференціації в навчально-виховному процесі на уроках природничо-математичного циклу. 5.Обговорення відкритих уроків з математики «Бенефіс лінійної функції» (Шишман О.М.), узагальнюючий урок з фізики «Закон Ома для ділянки кола» (Степчишена В.П.) 6. Експрес-інформація до семінару. Доповідь Практичне заняття Захист проекту Обговорення Обговорення Доповідь Шишман О.М. Селецка Л.І. Члени МО Члени МО Степчишена В.П.
V засідання (22 квітня) Тема: підведення підсумків за 2020 – 2021 авчальний рік, про проведення державної підсумкової атестації у 9-х та 11-х класах. Мета: провести аналіз роботи вчителів за 2020 – 2021 авчальний рік з впровадження інноваційних технологій на уроках у системі особистісно-орієнтованого навчання, ознайомити вчителів з інструктивно-методичним листом про проведення державної підсумкової атестації з математики, розробка плану роботи на 2020/2021навчальний рік. План: 1. Проблемно-діяльна гра «Робота МО: досвід, проблеми, перспективи». 2. Обговорення матеріалів державної підсумкової атестації у 9-х та 11-х класах. 3. Нагородження і заохочення учасників методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики. 4. Розробка плану роботи МО на 2021 – 2022 авчальний рік. Ділова гра Інформація Презентація Обговорення Терпан Т.В. Мінженер О.І. Члени МО

ПЛАН РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

№ з/п Зміст роботи Форми роботи Відповідальний
І засідання (30 серпня) Тема: Планування роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на2020 – 2021 н.р. Визначення шляхів подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів. Мета: Провести детальний аналіз роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, розглянути перспективи подальшої професійної діяльності вчителів, обговорити науково-методичні проблеми, над якими вони будуть працювати у 2020 – 2021 н.р. Визначити шляхи подальшого підвищення професійної компетентності педагогів. План: 1. Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2019 – 2020 н.р. та завдання на новий2020 – 2021 н.р. 2. Програмно-методичне забезпечення курсів: «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство», «Художня культура», «Етика», «Народознавство Одещини», «Людина та світ» 3. Обговорення нового Державного стандарту та інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2020 – 2021 н.р. з урахуванням сучасних вимог 4. Особливості організації та планування навчального процесу в 5-х класах за новими програмами 5. Дотримання наступності і перспективності у формуванні знань, умінь і навичок з історії в учнів 5-х класів. 6. Моніторинг результатів ЗНО та ДПА. 7. Затвердження плану проведення неділі права. 8. Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 9. Огляд новинок методичної літератури. 10. Експрес-інформація. Звіт Інформація «Круглий стіл» Інформація «Круглий стіл» Повідомлення Інформація Бібліографічний огляд періодики Генова Н.Г. Генова Н.Г. Члени МО Генова Н.Г. Лупу А.П. Члени МО Лупу А.П. Чілік М.П. Члени МО Члени МО
ІІ засідання (29 жовтня) Тема: Шляхи формування та удосконалення професійної компетенції вчителя Мета: Визначити оптимальні засоби, методи і форми взаємодії вчителя та учня, наведені на формування компетентного учня План: 1.Роль та місце вчителя у формуванні мобільності учнів. 2. Моделювання сучасного уроку історії на основі методів критичного мислення. 3. Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (суспільно-гуманітарного циклу). 4. Шкільна конференція – важлива частина підготовки школяра до участі в конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 5. Аналіз проведення заходів, присвячених визволенню України від німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни. 6. Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів у формуванні ключових компетентності на уроках історії. 7. Аналіз проведення тижня правознавства. 8. Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах упровадження Державного стандарту. 9. Підготовка учнів 5 та 10 класів до проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі. 10. Огляд новинок методичної літератури. 11. Експрес-інформація. «Круглий стіл» Ділова гра Інформація Конференція Інформація Доповідь Інформація Обговорення Бібліографічний огляд періодики Члени МО Генова Н.Г. Лупу А.П. Генова Н.Г. Члени МО Члени МО Лупу А.П. Члени МО Делі А.П. Генова Н.Г. Лупу А.П. Члени МО Члени МО
ІІІ засідання (січень) Тема: Педагогічна ідея – це крила, на яких злітає педагогічна творчість (В.Сухомлинський). Мета: Підвищення науково-методичного рівня професійної компетентності педагогів. Залучення педагогічних працівників до вивчення та аналізу педагогічних та філософських поглядів В.Сухомлинського План: 1. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського. Минуле. Сьогодення. Погляд в майбутнє. 2. Моніторинг якості участі шкіл міста в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії, права та МАН. 3. Розумове виховання та освіта підлітка на основі педагогічних та філософських поглядів В.Сухомлинського. 4. Обмін досвідом щодо використання вчителями методичного об`єднання інтерактивних технологій в системі особистісно-зорієнтованої освіти на уроках суспільно-гуманітарного циклу. 5. Формування соціальної компетентності дитини через дієве партнерство вчителя та учнів. 6. Творчий звіт вчителя художньої культури. 7. Огляд новинок методичної літератури. 8. Експрес-інформація. 9. Аналіз проведення місячника права (листопад) та неділі права (грудень) Пед. читання Звіт Пед. читання «Круглий стіл» Доповідь Звіт Бібліографічний огляд періодики Звіт Делі А.П. Члени МО Генова Н.Г. Члени МО Лупу А.П. Делі А.П. Члени МО Члени МО Генова Н.Г.
IV засідання (березень) Тема: Нові методики та підходи в організації позакласної роботи з метою підвищення інтересу учнів до історії та культури рідного краю, поглиблення знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу. Мета: Удосконалити методики організації позакласної роботи; підвищити інтерес учнів до історії та культури рідного краю; створити умови для успішної діяльності вчителя та учня з краєзнавчими матеріалами. План: 1. Науково-дослідницька робота з історії як вид позакласної діяльності учнів. 2. Формування в учнів інтересу до науково-дослідної роботи на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. 3. Форми позакласної роботи з історії, правознавства, етики та художньої культури. 4. Звіти вчителів, які атестуються. 5. Обговорення відкритих уроків. 6. Про підготовку до державної підсумкової атестації. 7. Підготовка звітів про роботу з самоосвіти. 8. Огляд новинок методичної літератури. 9. Експрес-інформація. Доповідь Методичний практикум Повідомлення Звіт Обговорення Інформація Обговорення Бібліографічний огляд періодики Лупу А.П. Генова Н.Г. Делі А.П. Делі А.П. Члени МО Лупу А.П., Генова Н.Г. Члени МО Члени МО
V засідання (червень) Тема: Підсумки роботи шкільного МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2020 – 2021 н.р. Мета: Проаналізувати роботу МО 2020 – 2021 н.р. та розробити перспективні завдання на наступний рік. План: 1. Робота методичного об'єднання з вивчення та узагальнення передового досвіду вчителів історії та правознавства. 2. Аналіз роботи над науково-методичною проблемою поточного року та вироб­лення перспективних за­вдань роботи ІІІМО на на­ступний рік. 3. Аналіз виконання на­вчальних програм з історії та правознавства, програм факультативів та гуртків. 4. Обговорення ходу підготовки до зовнішнього не­залежного тестування. Шляхи подолання проблем. 5. Обговорення результатів моніторингу якості з ДПА. 6. Складання звіту про робо­ту МО та результативність діяльності вчителів у навчальному році. 7. Обговорення пропозицій з планування та корекції планів самоосвіти членів ІІІМО на наступний рік. Інформування Анкетування, аналіз Звіт вчителів Обговорення Звіт Звіт, обговорення Звіт, обговорення Члени МО Генова Н.Г. Члени МО Лупу А.П. Лупу А.П. Члени МО Члени МО
Кол-во просмотров: 3121

Комментарии